Bước 1
Thiết lập thiết bị thu âm
Ghi chú: Để có thể thu âm được, bạn phải chắc chắn rằng bạn đã cắm Microphone vào máy tính.
     - Hãy thử nói vào mic, nếu level bar nhảy như trong hình, bạn đã có thể ghi âm được
     - Lưu ý bạn nên chỉnh Record volume thấp, để thu âm không bị rè. Sau đó nhấn Close
Tiếp theo chọn Allow để hoàn thành thiết lập thiết bị thu âm
Bước 2
Tiến hành thu âm
Trong quá trình thu âm, có thể nhấn Pause để tam dừng (nhấn Resume để tiếp tục)
Bước 3
Kết thúc
- Nhấn Stop để kết thúc thu âm - Để nghe lại đoạn âm thanh vừa ghi, nhấn vào Play
- Nếu đoạn ghi âm chưa vừa ý, bạn có thể nhấn Record để ghi âm lại (đoạn âm thanh trước đó sẽ bị hủy bỏ)
Bước 4
Gửi bài thu âm
Sau khi đã ưng ý với đoạn âm thanh vừa ghi. Nhấn vào Save để gửi bài thu âm 1 Hộp thoại hiện ra. Chọn Yes